English

Product-Market Fit consulting

Product-Market Fit is het moment waarop een bedrijf haar doelgroep heeft geïdentificeerd en hen voorziet van een product dat niet alleen relevant voor hen is en aan hun behoeften voldoet, maar ook een sterke waardepropositie biedt.

Voor startende bedrijven is dit het moment waarop een product of dienst genoeg tractie heeft gekregen om eenvoudiger extern kapitaal aan te trekken.

Een goede product-market fit is het resultaat van een goede opeenstapeling van:

  • De juiste doelgroep
  • De juiste dienst die aan deze doelgroep wordt geboden
  • De juiste manier waarop deze dienst aan de doelgroep wordt gecommuniceerd (o.a. de marketingmix)
  • De daadwerkelijk functionaliteit en scope van de dienst
  • De gebruikerservaring

Operationeel gezien ligt de verantwoordelijkheid van een goede product-market fit bij het gehele bedrijf, dus niet alleen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing- en productontwikkeling.

In de afgelopen 25 jaar heb ik een intuïtie opgebouwd om op zowel op kwantitatieve (o.a. NPS, churn, groei, marktaandeel) als kwalitatieve wijze de product-market fit te begrijpen, te presenteren het team (en andere stakeholders) zodat er voldoende buy-in is, en met hernieuwde focus en energie een markt te ver/heroveren.

Ik ben beschikbaar op project- of interimbasis om uw bedrijf te helpen de product-market fit te verbeteren. Mail mij gerust voor een vrijblijvende kennismaking.